LIONSCLUB SNEEK WATERSTAD

Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben.

De Lions van Lionsclub Sneek Waterstad zijn leden van de Lions Clubs International. Dit is een wereldwijde associatie van Lionsclubs, waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding en op vrijwillige basis  initiatieven nemen en acties organiseren voor een betere samenleving. Het motto wereldwijd van elke Lionsclub is ‘we serve’.

Mensen die Lion worden staan vaker zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende achtergronden en beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap.

Elke Lionsclub kent een eigen profiel. De Lionsclub Sneek Waterstad is een mannenclub, die belangeloos tijd geeft aan anderen. Onze club bestaat sinds 2014, we hebben op dit moment  26 leden. Twee keer per maand -de 2e en 4e dinsdag van de maand- komen de leden bij elkaar nu sinds 3 jaar in Restaurant Koperen Kees te Sneek. De bijeenkomsten bieden een mix van vriendschap, gezelligheid en er is serieuze aandacht voor inhoudelijke thema’s én activiteiten. Er worden op gezette tijden ook sprekers van binnen en buiten de club uitgenodigd om een verhaal te vertellen. Daarnaast zijn er excursies bij bedrijven en organisaties.

Lionsclub Sneek Waterstad heeft  ‘we serve’ hoog in het vaandel staan en maakt zich o.a. sterk voor lokale goede doelen. Zo ondersteunt onze Lionsclub jaarlijks financieel, organisatorisch en in uitvoering het  Grachtenconcert. Tijdens dit evenement biedt onze club aan ruim 100 ouderen uit Sneek en de omgeving een geheel verzorgde middag aan, waarin ze als VIP’s worden behandeld, slotconcert en er de beste plekken aangeboden krijgen. 

Daarnaast organiseert de Lionsclub Sneek Waterstad twee keer per jaar een samenzijn tussen publiek en (lokaal) muzikaal talent in een sfeervolle ambiance onder de naam Summerparty. De opbrengst van alle deze activiteiten én alle andere -ad hoc- acties gaat naar het Grachtenconcert, hun kwetsbare gasten en andere jaarlijks gekozen goede doelen.

Last but not least steken we als leden zo nu en dan de handen uit de mouwen bij mensen die hulp nodig hebben en deze hulp hebben aangevraagd bij Stichting Present.  

Onze geschiedenis is kort maar krachtig. In de zomer van het jaar 2010 kwamen enkele ex-lions, die om diverse redenen een eerdere club hadden verlaten, samen plannen te bespreken voor een mogelijke nieuwe Lionsclub in Sneek. Deze eerste kerngroep heeft een aantal geïnteresseerden bij elkaar gebracht en ergens in januari 2011 zijn de eerste schreden gezet tot de concretere  oprichting van een nieuwe mannen Lionsclub in Sneek met zo mogelijk een jonge gemiddelde leeftijd, een club die mannenclub wil zijn en blijven.

Op 1 februari 2011 kwamen 18 personen samen om te bespreken of er draagvlak onder hen was voor een op te zetten club. Onze plaats van samenkomst werd ‘De Verandering’. Zomer 2012 had de nieuwe club in oprichting 26 belangstellenden. In overleg met relevante mensen uit het district richtten wij onze aandacht op een club uit Leeuwarden (Ljouwert 80). Daar vonden we bereidheid om moederclub te worden. Bij de officiële aanmelding om volwaardige club te worden kwam er een kink in de kabel vanwege een bezwaar tegen één van de 26 voorgedragen personen. Dit bezwaar kostte ons toen 10 leden. De overige 16 gingen, na een adempauze, voortvarend verder en langzaam maar zeker groeide het aantal mannen weer. Medio 2013 was er weer een levensvatbaar aantal leden en kon toegewerkt worden naar een charter-moment.

Dit chartermoment vond op 29 januari 2014 plaats tijdens een vergadering van de moederclub in Leeuwarden. De oprichting en charter van de nieuwe club werd, met partners en gasten, gevierd met en tijdens een boottocht met een rondvaartboot op 24 mei 2014. Onder de gasten was burgemeester Hayo Apotheker.

Er ontstond een club met een hechte onderlinge band, een flinke diversiteit in leden, qua karakter laagdrempelig en no-nonsense. Een club die plannen ontwikkelde, de handen uit de mouwen stak, en muziek-activiteiten op de kaart zette. Het ging niet om de wet-van-de-grote-getallen, maar om het WE SERVE en de inzet voor de ander.