Grachtenconcert zondagmiddag  11 september 2022!

Programma:
- 12.30 uur Openlucht TOP 2000 Kerkdienst ‘Lopen op het water’ op podium Kerkgracht
- 16.00 uur OBW Grachtenconcert op podium voor de Koningsbrug voor het theater

Op aanstaande zondag 11 september om 16.00 uur is het "weer" zover: Het OBW Grachtenoncert aan de Kerkgracht los. Dit jaar in het water voor het theater als slotstuk van het UIT-Festival!
Laten we hopen dat de weergoden weer net zo meewerken als afgelopen 5 jaar.

Wat was het voorgaande jarenr voor Corona een feest voor alle Sneekers! De wal stond afgeladen met een zeer divers publiek en het water lag vol met feestende en deinende sloepjes. Afgelopen jaren was dit mede een groot succes door het optreden van de Bogerman Bigband XL. Zij gaan het openlucht Grachtenconcert opnieuw uitvoeren met dit jaar als speciale solisten: Janneke Brakels, Anne Visser, Jelle B. en Elske de Wal!

Ook aankomend jaar hebben we via een aantal zorg-organisaties weer 120 ouderen benaderd om als onze VIP-gasten dit mooie feest bij te wonen. Oudere vaak kwetsbare inwoners uit Sneek aan wie de Sneekweek en andere festiviteiten vaak grotendeel voorbij gaan. Zij kunnen zo aanwezig zijn bij de uitsmijter van het UIT-Festival.  's Middags trakteren we onze eregasten op een natje en droogje en de intussen beroemde advocaat met slagroom. Kent u iemand die u zo'n mooie verzorgde VIP-plek zou gunnen? Deze kan zich bij ons opgeven. Welkom bij het Grachtenconcert!

TOP-2000 Kerkdienst
Voorafgaand aan het Grachtenconcert wordt er namens de gezamenlijke kerken van Sneek een Openlucht TOP-2000 Kerkdienst georganiseerd.
Een mooie happening om elkaar te ontmoeten. De band wordt samengesteld uit de verschillende kerken en de locatie is op het water bij het theater van Sneek.
Het thema is: "Lopen op het water".

VIP plaats voor uw sloep
Het concert is gratis toegankelijk langs de kades, maar voor de sloepplaatsen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van € 20,-. Ook kun u een prachtige VIP plaats krijgen voor het podium voor een bedrag van €100,-. Wilt u zo’n prachtige VIP plaats voor uw sloep? Dan kunt u dit zsm aangeven bij Sneek Promotion via email: info@sneekpromotion.nl .

Sponsoren
Het stichting OBW is hoofdsponsor van het concert. Ook dragen bij Rabobank Sneek-SWF, de gemeente SWF,  Sneek Promotion, Vereniging Ondernemend Sneek en natuurlijk wij als Lionsclub Sneek Waterstad bij. Wij geven daarnaast de 120 senioren de mogelijkheid om het Grachtenconcert bij te wonen. Vindt u het belangrijk dat het concert plaats vindt en wilt u met uw bedrijf sponseren? 

Dat zou geweldig zijn! U kunt u dit aangeven bij Sneek Promotion via email: info@sneekpromotion.nl

Draaien Koninginnenbrug
Het is moeizaam gelukt om de brug op zaterdag en zondag zeer beperkt te laten draaien. Omdat bij het draaien de brug lang openstaat en de rotonde voor de brug vrij moet blijven voor doorgaand verkeer moet  afslaand verkeer voor de Koninginnebrug aan de overkant wachten. We hopen op soepele medewerking van aanwonenden en bestemmingsverkeer.
LET OP. ER ZIJN MAAR ZEER BEPERKT DRAAITIJDEN! TE LAAT KOMEN BETEKENT GEEN PASSAGE VAN DE KONINGINNEBRUG!!!
DRAAITIJDEN:
Zaterdag 12.00,  15.00,  17.30 uur
Zondag 12.00, 15.00 en 18.30 uur